Førtidig afrejse/ophævelse af lejemål

Forlad ikke feriehuset uden aftale med bureauet/udlejer.

Det er vigtigt at bemærke, at udlejer/bureauet altid har afhjælpningsret og -pligt. Det betyder derfor, at du ikke kan forvente at få en kompensation for fejl og mangler, hvis du forlader feriehuset før tid – dvs. hæver lejeforholdet – uden aftale med udlejer/bureauet, eller hvis du ikke giver udlejer/bureauet mulighed for at afhjælpe fejl og mangler. Det vil altså sige, at du som lejer er forpligtet til at give udlejer/bureauet besked om fejl/mangler og derefter give udlejer/bureauet en rimelig frist til at afhjælpe eventuelle mangler, og at du skal acceptere, at udlejer/bureauet f.eks. kommer og gør rent, eller at der kommer håndværkere under dit ophold i feriehuset, hvis der er rengøringsmangler eller f.eks. en defekt vandvarmer.